کشف ادم های کوچک در انبار سینک های زنگ زده

در طی اخباری از صداهای عجیب در انبار یکی از خانه ها پلیس ها به ان انبار رفتن تا منبع ان صداهای عجیب را پیدا کنند که بعد از چند مدت آنان لباس های کوچک و وسایلی پیدا کردند که مرتبط به ادم کوچولوها بود اما ادم کوچک ها را پیدا نکردند ان ها به همراه تیم دانشمندان به دنبال پیدا کردن ان ها داخل انبار شدن و پس از پیدا کردن سر نخ هایی، برای مطلع شدن از باقی اخبار و پیدا شدن آنها با سایت آراد برندیمگ همراه شوید.

در طی اخباری از چین سینک گرانیتی ظرفشویی چینی توسط آنها ساخته شد که دارای سطل زباله بود این سینک اشغال ها را جدا می کردند و آب های کثیف را به چاه منتقل می کرد که  بعد از این اتفاق چاه ها کمتر پر می شدن و هیچ گونه گرفتی در سینک به وجود نمی آمد

یکی از مدل هایی طرفداران زیادی دارد سینک ظرفشویی گرانیتی 510 است این سینک به دلیل دو لنگ بودن و همچنین جای ظرفی که در ان تعبیه شده است باعث را حتی در شستن ظروف شده است.